Tygodnik DB2010

Absolutorium dla burmistrza

Rada Miejska w Głuszycy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. – Rada Miejska w Głuszycy podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym za 2016 rok, opinią Komisji Rewizyjnej, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – napisali radni w uzasadnieniu uchwały.

(SJ)

sesja gluszyca absolutorium

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej