Tygodnik DB2010

Podzamczańskie święto

 

Tegoroczne Dni Podzamcza z Orange przeszły do historii. Jak zwykle święto największego wałbrzyskiego osiedla obfitowało w różnego rodzaju imprezy, m.in. występy estradowe dzieci i młodzieży, konkursy i zawody sportowe, które udały się dzięki pomysłowości i sprawności głównego organizatora Dni Podzamcza z Orange – Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, a także sprzyjającej aurze. Szczególnym powodzeniem cieszył się festyn z okazji Dnia Dziecka.

(BAS)

Dni Podzamcza Festyn

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej