Tygodnik DB2010

By żyło się lepiej

Skuteczna walka o środki zewnętrzne i dobre planowanie budżetu przynoszą pozytywne skutki, ponieważ z Gminy Walim nie znikają ekipy remontujące drogi. – A to pozytywnie wpływa na poprawę życia i estetykę Gminy Walim – podkreśla Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

 

W Dziećmorowicach przy ul. Sienkiewicza od numeru 18 do 21 oraz przy posesji 43 wykonano nowe nawierzchnie na dwóch drogach gminnych. Prace polegały na położeniu nawierzchni asfaltowej na drogach dotychczas gruntowych. Środki na realizację tych inwestycji w wysokości ok. 119 tys. zł pochodziły w 100% z budżetu Gminy Walim.

Rozpoczęła się także niezwykle ważna inwestycja drogowa, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców, korzystających z ulicy Długiej w Walimiu. Prace polegają na budowie ok. 160 metrów bieżących chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia. Zadanie to realizowane jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, które współfinansuje tą inwestycję w kwocie ok. 20 tys. zł.

Dla poprawy estetyki miejsc do zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy, od zeszłego roku sukcesywnie trwają prace polegające na utwardzeniu kostką betonową oraz ogrodzeniu panelami drewnianymi tzw. gniazd recyklingu. W roku 2016 powstało 10 takich boksów, natomiast w roku bieżącym wykonano 2 kolejne. Środki finansowe na tą inwestycję także pochodzą z budżetu Gminy Walim.

Z kolei w Glinnie zostanie wykonana nowa nawierzchnia na drodze gminnej. Stanie się tak za sprawą środków w wysokości ok. 32 tys. zł, pozyskanych  z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

– Na rok 2017 mamy zaplanowany jeszcze szereg różnorodnych inwestycji, dlatego też ekipy remontowe spotykane będą jeszcze wielokrotnie na terenie naszej gminy – dodaje Adam Hausman.

(RED)

 

boks gniazdo recyclingu walim

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej