Tygodnik DB2010

Ma być zdrowiej

Gmina Świebodzice podpisała umowę na wsparcie finansowe jednego z największych projektów, jaki realizowany będzie w tej perspektywie finansowej. To tzw. wdrażanie strategii niskoemisyjnych, bo głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji transportowej poprzez wdrożenie szeregu działań.

 

– Jest to bardzo poważne, wysokobudżetowe zadanie, z krótkim terminem realizacji – podkreśla burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, który podpisał umowę w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. – Całkowita wartość projektu to 7 433 750,56 PLN, dofinansowanie wynosi 6 110 786,96 PLN.

Co zostanie zrealizowane w ramach projektu? Centrum przesiadkowe na placu Dworcowym – przebudowa nawierzchni drogowej z wydzieleniem placu manewrowego dla samochodów i autobusów wraz z ukształtowaniem terenu; wydzielenie zatoki autobusowej; przebudowę nawierzchni miejsc postojowych; przebudowę chodników oraz placów przy budynku; wykonanie nawierzchni zielonych w postaci trawników i krzewów ozdobnych, wyburzenie części istniejącego ogrodzenia i budowę nowego, remont istniejących schodów zewnętrznych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę ścieżki rowerowej, budowę wiaty przystankowej i wiaty rowerowej, lokalizacje małej architektury np. kosze na odpadki, siedziska, słupki uliczne, przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego, budowę sieci kanalizacji deszczowej. Ścieżki rowerowe – w ramach zadania zostaną wykonane ciągi pieszo-rowerowe na terenie Gminy Świebodzice na ulicach: Piastów – Mieszka I, Kolejowej, Zwycięstwa, Stawowej oraz Świdnickiej. Oświetlenie – zostanie przebudowane oświetlenie drogowe na ul. Granicznej i Siennej w Świebodzicach. Ponadto zostaną doświetlone przejścia dla pieszych przy ul. Mieszka I, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Wałbrzyskiej oraz ul. Strzegomskiej. Inteligentne przystanki – prace rozbiórkowe, przebudowę istniejącego chodnika, wymianę wiat przystankowych, montaż infrastruktury towarzyszącej oraz montaż tablic elektronicznych. Lokalizacja przystanków: ul. Wałbrzyska – 2 przystanki, ul. Aleje Lipowe, ul. Mieszka I, ul. Osiedle Sudeckie. Zakup ekologicznego autobusu spełniającego wartości graniczne normy EURO VI do użytku komunikacji miejskiej. Będzie to już czwarty, nowoczesny autobus w mieście.

(RED)

mercedesy swiebodzice

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej