Tygodnik DB2010

Mieszkańcy chcą zmian

Wielkim zainteresowaniem mieszkańców Jedliny-Zdroju cieszy się akcja dopłat do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

 

Przypomnijmy: 27 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Jedlina-Zdrój jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXVII/163/17 w sprawie określania zasad dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jedlina-Zdrój na dofinansowane kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Jedlina-Zdrój. Jest to kolejna – po pilotażowym programie „Błękitny węgiel” – inicjatywa samorządu w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Na mocy podjętej w kwietniu uchwały będą udzielane dotacje osobom, które zdecydują się na wymianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne, olejowe i pompy ciepła.

– Dotacja będzie jednorazowa, a jej wysokość wyniesie maksymalnie do 50 procent wartości poniesionych kosztów i nie więcej niż 7 tys. zł – podkreśla Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych wraz z niezbędną armaturą, przy jednoczesnej, trwałej likwidacji ogrzewania węglowego. Dotacja obejmuje właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Jedlina-Zdrój (domów jednorodzinnych i mieszkań), a także przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieści się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Pomoc finansowa będzie udzielana na wniosek osoby zainteresowanej po podpisaniu stosownej umowy. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.jedlinazdroj.eu.

(RED)

hala namiot jedlina

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej