Tygodnik DB2010

Nowe mieszkania na wynajem

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, informuje o planach wynajęcia mieszkań w budynku przy ul. Paderewskiego 15 w Wałbrzychu.

Rozpoczęcie budowy nastąpiło 7 listopada 2016 r., planowane zakończenie 1 grudnia 2017 r.

 

  • Budynek czterokondygnacyjny, w którym znajduje się 6 mieszkań 2-pokojowych
    i 3 mieszkania 3-pokojowe z aneksami kuchennymi. Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska . Na parterze budynku usytuowany jest lokal użytkowy.
  • Mieszkania ogrzewane centralnie z kotłowni gazowej, która zapewnia również ciepłą wodę użytkową, zostaną oddane w standardzie „pod klucz” (w tym kuchenka, kompakt wc, baterie zlewozmywakowe i umywalkowe, kabina prysznicowa).

 

Na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Gminą Wałbrzych 4 mieszkania, zostaną oddane w najem osobom wskazanym przez Gminę . Do wniosków osób ubiegających się
o te mieszkania nie stosuje się kryterium dotyczącego partycypacji.

 

Szczegółowe informacje o:

  • wielkości i strukturze mieszkań,
  • warunkach partycypacji,
  • warunkach i zasadach wynajmu,
  • warunkach ubiegania się o najem mieszkań z zasobów Spółki,
  • dokumentach, które są wymagane wraz z wnioskiem o najem,

oraz wzory wniosków o najem zamieszczone są na stronie internetowej Spółki www.mzbwalbrzych.pl

Wnioski można również pobrać przy ul. Gen. Andersa 48 pok. Nr 10 (sekretariat).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr:74-887-05-04 oraz 74-887-05-05

Wnioski o najem mieszkań wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w dni robocze od dnia 5 czerwca do dnia 7 lipca 2017 r. w godzinach od 7:30 do godz.15:30
(we wtorki do godz.17:00) ul. Gen. Andersa 48 pok. Nr 10 (sekretariat) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wniosek o najem mieszkania w budynku przy ul. Paderewskiego 15 w Wałbrzychu”.

budynek mieszkalny paderweskiego walbrzych

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej