Tygodnik DB2010

Zadania Inwestycyjne Powiatu wałbrzyskiego wykonane w roku 2016

 

Rok 2016 był dla Powiatu wałbrzyskiego bardzo pracowity i obfity w różnorodne inwestycje. Nie idzie ich przeoczyć wyjeżdżając chociażby na drogi powiatowe. Poniżej przedstawiamy główne inwestycje wykonane przez Powiat oraz wartości tych zadań.

inwestycje logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy:

 

Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju – 200.000 zł

Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i Skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie Zdroju – modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej” – 200.000 zł

Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP w Walimiu 
w kwocie: 40 000 zł.

Zakupiono samochody dla placówek opiekuńczo 
– wychowawczych dla bezpiecznego przewozu dzieci: dwa Fordy Transit – 83 000zł.

droga 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2016 w powiecie wałbrzyskim realizowane były intensywne prace inwestycyjne. Zmodernizowano i przebudowano w sumie ponad 30 km dróg za łączną kwotę 7 589 637 zł m.in.:

 

Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D – ul. XXX-lecia PRL – długość odcinka: 0,853km. Inwestycja dofinansowana z Wieloletniego Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w kwocie  921 508,42 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D 
w Sokołowsku Długość odcinka: 1,440 km. Wartość zadania 1 143 057,45 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 907 010,48 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3373 D 
w Michałkowej Długość odcinka: 1,043 km. Wartość zadania : 573 108,17 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 428 847,28 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D 
z Dziećmorowic do Zagórza Śl. Długość odcinka: 4,456 km. Wartość zadania : 1 443 158,13 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 079 434,80 zł.

Gostków – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Długość odcinka – 0,550 km.

Zmodernizowano 21,647 km dróg powiatowych na łączną kwotę 3 427 424,21 zł

 

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Boguszów-Gorce:

 

  1. Żeromskiego – długoś odcinka: 1,8km
  2. Kosynierów – długość odcinka: 1,48km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Mieroszów:

 

Łączna / Chełmsko Śląskie – długość odcinka: 1,293km

Nowe Siodło – długość odcinka: 1km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Walim:

 

Niedziewiedzica – długość odcinka: 2,1km

Olszyniec – długość odcinka: 2,85km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Głuszyca:

 

Kolce Sierpnica – długość odcinka: 2km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Stare Bogaczowice:

 

Cieszów Dolny – długość odcinka: 0,4km

Cieszów – Świebodzice – długość odcinka: 0,81km

Przyczółek – Wrony – długość odcinka: 0,55km

Gostków – Pustelnik – długość odcinka: 1,6km

Gostków – Jaczków – długość odcinka: 1km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Czarny Bór:

 

Witków – długość odcinka: 1,14km

Gostków – Jaczków – długość odcinka: 1km

Grzędy – Krzeszów – długość odcinka: 2,61km

most 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścinka poboczy – w sumie 65 km 367 metrów 
w miejscowościach Głuszyca, Walim, Stare Bogaczowice, Boguszów-Gorce, Czarny Bór. Wartość inwestycji 90 000 zł.

 

Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. 7 564 metry w gminach Walim, Głuszyca, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice 
i Boguszów Gorce. Wartość zadania: 100 000,00 zł

 

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych zamontowano bariery energochłonne 1077 metrów w gminach Walim, Głuszyca, Czarny Bór, Stare Bogaczowice. Wartość inwestycji: 85 841,20 zł

 

Wybudowano 500m chodników przy drodze powiatowej 
Nr 3464D w Starych Bogaczowicach. Powiat dofinansował to zadanie w kwocie 20 000,00 zł.

 

Wybudowano 545m chodników przy drodze powiatowej 
Nr 2882D w Dziećmorowicach. Powiat dofinansował to zadanie w kwocie 20 000,00 zł.

 

Wykonano nowe perony z kostki granitowej 
na przystankach w pasie dróg powiatowych.

 

Wyremontowano dwa obiekty mostowe: 
w Kolcach (gmina Głuszyca) 
i w Jaczkowie (gmina Czarny Bór). Wartość inwestycji 1 329 122 zł.

 

sala 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje w placówkach i szkołach, dla których Powiat Wałbrzyski jest organem prowadzącym. Wartość inwestycji: 876 774 zł:

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie:

 

Modernizacja pomieszczeń – Wartość zadania: 130 009,02 zł.

Przebudowa placu przed budynkiem – Wartość zadania: 30 750,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle:
Wymiana rynien -koszt inwestycji: 49 723,93zł.

 

Remont kapitalny kuchni: 130 000 zł.

Modernizacja budynku Domu Dziecka przy 
ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju.

 

Koszt inwestycji: 36 831,84 zł.

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu:

 

Wykonanie odwodnienia budynku internatu – koszt inwestycji: 36 065,03 zł.

Modernizacja stołówki w budynku internatu – koszt inwestycji: 13 576,08 zł.

Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku 
internatu etap I – zadanie zakończone.
Wartość zadania: 30 114,60 zł.

Budowa garażu/wiaty – koszt inwestycji: 8 150,00zł.

Montaż ogrodzenia: 25 000 zł.

Montaż siłowni zewnętrznej: 16 945zł.

 

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej