Tygodnik DB2010

Dni seniora

4 maja uroczyście rozpoczęto obchody Dni Seniora w Szczawnie-Zdroju. Projekt współfinansowany jest przez Uzdrowiskową Gminę Szczawno-Zdrój, Fundację Wspierania Seniorów „Mela” i Stowarzyszenie Ogród Sztuki.

Dni Seniora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na spotkaniu obecna była wiceburmistrz Urszula Burek i liczna grupa seniorów. Tematem spotkania był „Język sztuki współczesnej”, a wykład przeprowadził Ryszard Ratajczak.

– Odrębność sztuk wizualnych drugiej połowy XXwieku i pierwszej połowy XXI wieku zrodziła się między 1910 a 1930 r. Wtedy to powstały nowe kierunki sztuki takie jak: dadaizm, surrealizm, malarstwo abstrakcyjne, K. Malewicz i Pieta Mondrian. W okresie międzywojennym zaczęto uprawiać prezentacje parateatralne, kontestacyjne dotychczasowe reguły obowiązujące w sztukach pięknych. Tuż po II wojnie coraz głośniej było o takich grupach artystycznych jak Fluxus, Wiedeńscy Akcjoniści, grupy te odwoływały się do mitów, rytuałów, starożytnych obrzędów, próbowały odreagować narzucone przez religię, kulturę czy cywilizację reguły, zasady obowiązujące w społeczeństwie. Kluczem do zrozumienia tych zjawisk może być esej Ch. Baudelaire pt. „Malarz współczesnego życia” wydany w 1963 r. Proponuje w nim bardzo ciekawe rozumienie terminu modernizm. Jest to złożenie słowne z dwóch słów: modo – oznacza teraźniejszość chwilę obecną i „eternite”- wieczność niezmienność, stałość, innymi słowy stawia tezę, że dzieło sztuki bez względu na to kiedy powstało posiada pierwiastek wieczny oraz obecny, teraźniejszy. Tak więc sztuka postmodernistyczna druga połowa XX w. zawiera w sobie, jak sądzi prelegent, oba pierwiastki. Idee tą wyrażają współcześnie takie formy uprawiania sztuki jak happening, performance, environment. W Polsce tradycje tych działań artystycznych prezentował Tadeusz Kantor, Jerzy Szajna czy Jerzy Bereś. Spotkanie przy cieście i kawie w miłej atmosferze przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych – relacjonuje Grażyna Lelito-Dąbrowa.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej