Tygodnik DB2010

Dofinansują wymianę pieców

27 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Jedlina-Zdrój jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/163/17 w sprawie określania zasad dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jedlina-Zdrój na dofinansowane kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

 

– Jest to kolejna – po pilotażowym programie „Błękitny węgiel” – inicjatywa samorządu w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Założeniem podjętej uchwały jest udzielenie dotacji osobom, które zdecydują się na wymianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne, olejowe i pompy ciepła. Dotacja będzie jednorazowa, a jej wysokość wyniesie do 50 procent wartości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 7 tys. zł. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych wraz z niezbędną armaturą, przy jednoczesnej, trwałej likwidacji ogrzewania węglowego. Dotacja obejmuje właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Jedlina-Zdrój (domów jednorodzinnych i mieszkań), a także przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieści się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Pomoc finansowa będzie udzielana na wniosek osoby zainteresowanej po podpisaniu stosownej umowy. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej miasta Jedlina-Zdrój po uprawomocnieniu się wyżej wymienionej uchwały. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bieżącego poznawania aktualności na stronie: www.jedlinazdroj.eu – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.

(RED)

czysta Jedlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władze Jedliny-Zdroju podejmują kolejne działania mające na celu poprawę jakości powietrza w uzdrowiskowej gminie.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej