Tygodnik DB2010

Dostosowali sieć szkół

 

Rada Miasta Jedlina-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jedlina-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.

 

– Projekt zakłada funkcjonowanie jednej szkoły podstawowej dla całego obwodu w dwóch budynkach (obecnej Miejskiej Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Pawła II i obecnego Gimnazjum Miejskiego przy ul. Słowackiego 5) i włączenie oddziałów gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej będą uczyć się w budynku przy ul. Jana Pawła II, a uczniowie starszych klas będą uczyć się (po wygaszeniu gimnazjum) w budynku przy ul. Słowackiego 5.

– Zgodnie z art. 208 przepisów wprowadzających ustawę – prawo oświatowe, Uchwała Nr XXV/142/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jedlina-Zdrój do nowego ustroju szkolnego, otrzymała pozytywną opinię Kuratora Oświaty ze wskazaniem zmiany treści § 1 ust. 2. Związki zawodowe, spełniające kryteria reprezentatywności również wyraziły pozytywną opinię – wyjaśnia Iwona Kupiec – Darmetko, sekretarz miasta.

(RED)

herb_jedlina_zdroj

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej