Tygodnik DB2010

Remontują drogi

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna fragmentu drogi powiatowej z Chwaliszowa do Sadów Górnych. Wyremontowany odcinek pozwala na ominięcie Starych Bogaczowic. Z kolei w maju zostaną wykonane remonty dróg z Cieszowa do Chwaliszowa (okolica ubojni) oraz pomiędzy Gostkowem a Jaczkowem. Remonty będą wykonywane jednocześnie na całej szerokości jezdni, więc należy się liczyć z kilkudniowym zamknięciem remontowanych dróg. Natomiast Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że dzięki oszczędnościom przetargowym, udało się uzyskać pieniądze na kolejne inwestycje w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Dotację ma szansę otrzymać zadanie: modernizacja drogi powiatowej w Strudze, stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376.

(IL)

droga chwaliszow sady

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej