Tygodnik DB2010

Współpraca partnerska

 

W Urzędzie Gminy Czarny Bór odbyło się spotkanie wójta Adama Góreckiego z burmistrzem Mieroszowa Marcinem Raczyńskim. Rozmowa włodarzy dotyczyła szerszej współpracy partnerskiej pomiędzy obiema sąsiadującymi gminami.

 

Partnerstwo gmin miałoby umożliwiać wzajemną pomoc na różnych płaszczyznach życia, np. wymianę doświadczeń na temat struktur gminnych, rozwoju w dziedzinie gospodarki, edukacji, usług socjalnych, kultury i sportu. W ramach tak rozumianej współpracy gminy będą mogły współuczestniczyć w ważnych wydarzeniach, organizować spotkania, a także wpierać podmioty gospodarcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe do nawiązywaniu wzajemnych kontaktów.

Wójt Adam Górecki spotkał się z Komendantem Miejskim Policji w Wałbrzychu mł. insp. Maciejem Januszkiewiczem. Rozmowa dotyczyła działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy oraz wsparcia finansowego przy zakupie radiowozu.

(RED)

gorecki raczynski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Górecki i Marcin Raczyński chcą zwiększyć współpracę między gminami Czarny Bór i Mieroszów.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej