Tygodnik DB2010

Czarnoborskie palmy

 

W niedzielę palmową w kościele w Czarnym Borze rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 18 palm.

 

Głównym celem konkursu jest kultywowanie zwyczajów związanych z ręcznym robieniem palm, ale jest to również doskonała okazja do integracji lokalnej społeczności oraz rozbudzania inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych. Z uwagi liczebność prac, jury postanowiło przyznać nagrody w trzech kategoriach: szkoły, prace indywidualne oraz grupy społecznościowe. Komisja oceniająca miała trudny wybór laureatów, gdyż wszystkie palmy były piękne, misternie wykonane według indywidualnych, niepowtarzalnych, często zaskakujących pomysłowością projektów. Jury w składzie: ks. proboszcz Paweł Oskwarek, ks. wikary Piotr Żukowski, Anna Dziewit, Krystyna Koralewska, Bożena Kulig, Anna Kożuch i Magdalena Kawka nagrodziła: w kategorii szkół – I miejsce – kl. VI b SP (wych. Julita Urbaniak), II miejsce – Gminne Przedszkole Samorządowe im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze w Czarnym Borze (wych. Anetta Włodarz – Uszko i Halina Kiełbasa), III miejsce – kl. III A gimnazjum (wych. Dominika Brdka)/ IV a SP (wych. Anna Janik); w kategorii indywidualnej: I miejsce – rodzina Rusnarczyków, II miejsce – Irena Smoleń – Wilczyńska, III miejsce – Anna Łękawska/Monika Florian z mamą i Monika Baran.

(RED)

 palma czarny bor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jury w Czarnym Borze miało trudny wybór.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej