Tygodnik DB2010

Międzynarodowa matura w I LO!

 

– Z ogromną radością i dumą informujemy, iż otrzymaliśmy autoryzację w Programie Matury Międzynarodowej – mówią dyrektor Zespółu Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu Oksana Citak i koordynator IB Beata Urbaniak.

 

28 marca 2017 roku Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu otrzymał autoryzację w Programie Matury Międzynarodowej.

Jesteśmy pierwszą szkołą w naszym regionie, której udało się pomyślnie przejść przez bardzo trudny proces weryfikacyjny. Serdeczne dziękujemy nauczycielom, rodzicom i uczniom oraz wszystkim, którzy nas mocno wspierali. Już w tym roku szkolnym ogłaszamy nabór do klasy pierwszej IB w liceum. Będzie to klasa przygotowująca do Dyplomowego Programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme), który jest realizowany w klasie drugiej i trzeciej liceum. Program matury międzynarodowej to intensywny program przedakademicki rozwijający u absolwentów IB World Schools kreatywność i zaangażowanie, wiedzę i kompetencje, komunikatywność oraz umiejętność podejmowania inicjatyw i pracy w zespole – dodają kierujące placówką Oksana Citak i Beata Urbaniak.

(RED)

Miedzynarodowa matura w I LO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: Larissa Korabelschikova, Roman Szełemej, Jane Hanna, Oksana Citak, Beata Urbaniak.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej