Tygodnik DB2010

Rozmawiali o autyzmie

 

3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyła się III konferencja szkoleniowa „Zrozumieć i pomóc. Dziecko z autyzmem w szkole i w środowisku”, zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z siedzibą w Walimiu.

 

Każdego roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzień ten został ustanowiony w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które uznało autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i alarmują, że dzieci z autyzmem każdego roku będzie przybywać.

– Zorganizowaną z tej okazji konferencją, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wałbrzyskiego Jacka Cichury, chcieliśmy przybliżyć świat dzieci ze spektrum autyzmu, by móc skuteczniej uczyć i wychowywać je ku samodzielności. Mam nadzieję, że udział w konferencji poszerzy Państwa wiedzę i wzbogaci warsztat pracy – wyjaśnia Regina Marciniak, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu.

Tematyka III konferencji szkoleniowej „Zrozumieć i pomóc. Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole i środowisko” wpisywała się w szereg inicjatyw organizowanych na całym świecie w związku z obchodami Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. Ich celem jest zwrócenie uwagi społecznej na problemy osób z autyzmem i problemy ich rodzin.

– W konferencji wzięło udział ponad stu uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele kuratorium oświaty, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice dzieci z autyzmem. Konferencję otworzył Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura. Wykładowcy – specjaliści z dziedziny psychiatrii, logopedii klinicznej, terapii zaburzeń integracji sensorycznej, pedagogiki specjalnej, psychologii – zaprezentowali zagadnienia, które przybliżyły uczestnikom świat dzieci ze spektrum autyzmu. Autyzm to inny sposób myślenia i postrzegania świata. By móc skuteczniej uczyć i wychowywać dzieci z autyzmem, trzeba posiadać szeroką wiedzę na temat specyfiki zaburzenia oraz poznać każde dziecko z taką diagnozą. Liczna obecność świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką konferencji, którą można było również śledzić na żywo na profilu Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu na Facebooku. Wideokonferencja zgromadziła publiczność liczącą 482 osoby. Uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz materiały szkoleniowe, zawierające między innymi poradnik na temat pracy z uczniem ze spektrum autyzmu – dodaje dyrektor Regina Marciniak.

(RED)

 

SONY DSC

Dyrektor PPPP Regina Marciniak i starosta wałbrzyski Jacek Cichura otworzyli konferencję.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej