Tygodnik DB2010

Konsultowali nową nazwę

28 marca 2017 r. w holu Biblioteki + Centrum Kultury przy ul. Sportowaej 43 w Czarnym Borze otwarta została urna z ankietami konsultacyjnymi w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL położonej na terenie wsi Czarny Bór.

herb czarnego boru

 

 

 

 

 

 

 

– Opinie w sprawie zmiany nazwy ulicy zbierane były w okresie od 07.03.2017 r. do 27.03.2017 r. za pomocą ankiety papierowej. W badaniu ankietowym wzięło udział 131 mieszkańców, z czego 107 głosów jest ważnych, natomiast 24 głosy uznano za nieważne w związku z tym, że: 2 głosy – brak znaku „X” w kratce przy odpowiedzi; 1 głos – osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych; 21 głosów oddały osoby niebędące mieszkańcami ulicy XXX-lecia PRL.Wyniki ankiety zostały przedstawione Radzie Gminy Czarny Bór, w celu zaopiniowania. Po zaopiniowaniu zostanie przygotowana uchwała rady gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL i przedłożona do podjęcia na sesji rady Gminy – wyjaśnia Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej