Tygodnik DB2010

Policja wróci do Mieroszowa

 

31 marca Gmina Mieroszów otrzymała tablicę, która zawiśnie obok wejścia do mieroszowskiego magistratu. Otwarcie rewiru policji ma nastąpić zaraz po Wielkanocny.

 

– Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z podstawowych i najważniejszych zadań należących do jednostek samorządu terytorialnego. Na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wpływa również realizacja innych zadań samorządu – są to między innymi ograniczenia przyczyn przestępczości oraz patologii społecznych, które w dzisiejszych czasach stanowią szeroką skalę. Gmina Mieroszów podejmuje szereg działań w różnych obszarach: edukacji, wychowania, ochrony i promocji zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, alkoholizmowi, a także przemocy w rodzinach. Do tej pory, po likwidacji posterunku policji, większość mieroszowian nie czuła się do końca bezpiecznie, w związku z tym wraz ze swoimi współpracownikami podjąłem działania, aby utworzyć na terenie Gminy Mieroszów rewir policji, który zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Dyżury policjantów dadzą większe poczucie bezpieczeństwa, a także zapewnią szybkie i skuteczne interwencje – wyjaśnia burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.

(RED)

remont posterunku policji mieroszow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pomieszczeniach mieroszowskiego rewiru policji trwają przygotowania do przyjęcia funkcjonariuszy.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej