Tygodnik DB2010

Wywóz odpadów

flag-szczawno-zdroj

 

 

 

 

 

Przypominamy mieszkańcom Szczawna-Zdroju, że wywóz odpadów zielonych od 1 kwietnia 2017 r. odbywa się w każdą sobotę miesiąca – zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Wywozem wyżej wymienionych odpadów zajmuje się Firma ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. Poza tym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ze Szczawna – Zdroju ma możliwość przekazania odpadów zielonych do PSZOK-u znajdującego się przy ul. Piasta 16 w Wałbrzychu. Odpady przed przekazaniem należy umieścić we własnych workach foliowych dowolnego koloru. Transport odpadów zielonych do PSZOK-u mieszkaniec zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej