Tygodnik DB2010

Międzynarodowa linia

 

1 kwietnia – i nie był to wcale prima aprillisowy żart – odbył się inauguracyjny kurs autobusu linii nr 15 na trasie Wałbrzych – Mieroszów – Mezimesti. Po długich staraniach i fazie przygotowawczej, udało się zrealizować cel.

 

Podczas tej historycznej chwili obecni byli przedstawiciele władz czeskich oraz polskich: starostka Eva Muckova, mistostarosta Pavel Hecko, ambasdor polski w Czechach Grażyna Bernatowicz, zastępca prezydenta Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński, poseł na Sejm RP Agnieszka Kołacz – Leszczyńska oraz zaproszeni radni i goście.

– To niezwykle ważne, aby umożliwić mieszkańcom zacieśnianie więzi, budowanie nowych relacji. To również bardzo ważny krok w kierunku rozwoju turystyki oraz usług, które oferują partnerzy z Czech i Polski – mówili podczas spotkania burmistrz Marcin Raczyński i starostka Eva Muckova, którzy dołożyli wiele starań, aby rozwinąć współpracę na pograniczu polsko-czeskim.

Rozkład autobusu dostępny będzie na stronach www.mieroszow.pl oraz www.gorysuche.pl.

(RED)

 wstega mezimesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali w Mezimesti przedstawiciele czeskich i polskich władz.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej