Tygodnik DB2010

Honorowi obywatele

 

W Białej Sali w Szczawnie – Zdroju odbyło się uroczyste nadanie tytułów Honorowego Obywatela Szczawna-Zdroju, nadanych przez radę miejską uzdrowiskowej gminy Tadeuszowi Wlaźlakowi i Zygmuntowi Zdrojewiczowi. Burmistrz miasta Marek Fedoruk dzień wcześniej nadał ten tytuł Idziemu Gagatkowi, który ze względów zdrowotnych nie mogł uczestniczyć w uroczystości.

 

W laudacjach dołączonych do uchwał nadających tytuły, które przyznała Rada Miejska Szczawna – Zdroju czytamy: m.in.: „Pan Tadeusz Wlaźlak to były nauczyciel, dyrektor Technikum Ceramicznego, radny. W latach 1998-2014 pełnił obowiązki burmistrza miasta. Idzi Gagatek, mieszkaniec Szczawna – Zdroju w latach 1950-1984 był górnikiem w Kopalni Węgla Kamiennego Thorez w Wałbrzychu. Pan Idzi Gagatek to zasłużony działacz największego ogólnopolskiego niezależnego związku zawodowego „Solidarność” powstałego w 1980 r. dla obrony praw pracowniczych, a do 1989 r. jednego z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. Swoją działalnością związek przyczynił się znacznie do zmian kształtu państwa polskiego u progu lat dziewięćdziesiątych i do zmian polityczno -ustrojowych (tzw. „Jesieni ludów”) w całej środkowej Europie. Pan Zygmunt Zdrojewicz w Szczawnie – Zdroju spędził swoje dzieciństwo i czasy młodzieńcze. Prof. zw. dr hab. n. medycznych jest specjalistą chorób wewnętrznych, endokrynologiem i seksuologiem w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pan Zygmunt Zdrojewicz od wielu lat jest związany ze Szczawnem. Od roku 1994 jest konsultantem ds. naukowo-medycznych w spółce „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina”, spotyka się również z mieszkańcami Szczawna-Zdroju na otwartych wykładach organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju, od kilkunastu lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas organizowanych co miesiąc spotkań z kuracjuszami”.

(LJ)

 wlazlak honorowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Wlaźlak (z lewej) otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Szczawna-Zdroju z rąk burmistrza Marka Fedoruka, przewodniczącej rady miejskiej Ramony Bukowskiej – Mucha i radnego Jarosława Stachowiaka.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej