Tygodnik DB2010

Radni za 1 zł

rada swiebodzice

 

 

 

 

 

 

 

1 zł – tyle będzie dostawał radny, którego nieobecność na sesjach i komisjach, których jest członkiem, wyniesie więcej, niż dwa miesiące. Nowe zasady potrącania diet z tytułu nieobecności przyjęła Rada Miejska Świebodzic. Projekt to efekt wniosku, złożonego w lutym bieżącego roku przez radnego Jarosława Dąbrowskiego. Uchwałę poparło 18 radnych, przy dwóch głosach sprzeciwu.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej