Tygodnik DB2010

99 urodziny głuszyczanki

99 letnia gluszyczanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najserdeczniejsze życzenia i słodki poczęstunek – urodzinowy tort przekazał osobiście najstarszej mieszkance Głuszycy burmistrz  Roman Głód. Szacowna Jubilatka – Pani Janina Mitręga urodziła się 22 marca 1918 r. we wsi Bachórz, w powiecie rzeszowskim w obecnym województwie podkarpackim,. Do Głuszycy przyjechała po II wojnie światowej w 1947 r. Przez wiele lat pracowała w Głuszyckich Zakładach Włókienniczych Przemysłu Terenowego. Wychowała w Głuszycy dwie córki, doczekała się sześciorga wnuków i sześciorga prawnuków. Jest najmłodszą spośród dwanaściorga swojego rodzeństwa. Obecnie opiekę nad Panią Janiną sprawuje córka – Pani Barbara z mężem.

(SJ)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej