Tygodnik DB2010

Odznaczenia dla jubilatów

herb_jedlina_zdroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju informuje, że do 15 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie to przysługuje parom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój i gminy Walim, obchodzącym w 2017 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli dotyczy par które zawarły związek małżeński w 1967 roku. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju (ul. Poznańska 2) lub telefonicznie (pod nr tel. 74/ 845 52 15 wew.17), podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały oraz informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej