Tygodnik DB2010

Dla małych ojczyzn

– Ciągle są tacy, co chcą robić coś dla innych, bez oglądania się na profity i przywileje, ani też oznaki szerokiej społecznej akceptacji. I mimo wielu przeciwności, ciągle im się chce – powiedział prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej podczas uroczystego spotkania na Podzamczu z członkami tamtejszej rady wspólnoty samorządowej oraz ludźmi z różnych środowisk zawodowych, aktywnie wspierającymi jej inicjatywy w trakcie kończącej się kadencji.

 

Wystąpienie prezydenta akcentowało przede wszystkim rolę aktywności mieszkańców na rzecz swoich małych ojczyzn, podejmujących pożyteczne dla tych obszarów inicjatywy, ale nie licząc w związku z tym na najmniejsze nawet wynagrodzenie w sensie materialnym. Do środowisk inspirujących ważne przedsięwzięcia, z których korzystają ich współziomkowie, dr Szełemej zaliczył podzamczańską RWS, która – jego zdaniem – może być dumna z osiągnięć w mijającym czteroleciu. Zostały one, oczywiście te najważniejsze, wymienione w zamieszczonej ostatnio w Tygodniku DB 2010 w rozmowie z przewodniczącym RWS Jerzym Frajnagielem.

Nawiązując do pytań ze strony uczestników spotkania, prezydent odniósł się do różnego rodzaju prac prowadzonych obecnie w Wałbrzychu, a także do planowanej na 22 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi, akcji sadzenia drzew i krzewów. Jak zaznaczył, absurdalność niedawnych aktów prawnych, których dramatycznym pokłosiem było na ogromną skalę wycinanie drzew, w tym wiekowych dębów stanowiących bezcenne zabytki przyrody, skłoniła wałbrzyską społeczność do zrekompensowania wyrządzonych przyrodzie i środowisku szkód, które nadrabiane będą przez całe dziesięciolecia, przez podjęcie wspomnianej akcji. Prezydent gorąco namawia mieszkańców, aby do niej jak najliczniej przystąpili oraz by jej dzień mocno zaznaczył się w życiu miasta.

Omawiając niektóre prace związane ze zmianą oblicza miasta, prezydent zaznaczył, że Wałbrzych jeszcze długo nie będzie należał do miast najbogatszych, ale z powodzeniem może należeć do najbardziej czystych.

Ci spośród uczestników spotkania, których działalność wsparła szczególnie inicjatywy podzamczańskiej rady, otrzymali specjalne podziękowania od prezydenta Wałbrzycha i przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha Marii Anny Romańskiej, która także uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu kadencji RWS.

Na zakończenie wystąpił artysta muzyk Andrzej Dziupiński, który przy akompaniamencie gitary wykonał utwory związane m.in. z Wałbrzychem.

Andrzej Basiński

Koniec kadencji RWS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Anna Romańska i Roman Szełemej na uroczystym spotkaniu RWS Podzamcze.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej