Tygodnik DB2010

Wiem co podpisuję

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wałbrzychu zaprasza do Uniwersytetu III wieku przy ul. Malczewskiego 22 w Wałbrzychu na spotkanie poświęcone nieuczciwym praktykom rynkowym, które odbędzie się w 25 marca o godz. 11.00.

– Potrzeba takiego spotkania wynika z licznych skarg mieszkańców (zwykle osób starszych) na przedstawicieli handlowych, którzy nachodząc ich w mieszkaniu wyłudzają podpisy na niechcianych umowach narażając na znaczne straty finansowe. Na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz policji będą informować jak się przed nimi ustrzec bądź wybrnąć z kłopotliwej sytuacji – mówi Anna Juszczyszyn – Sroka, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wałbrzychu.

(RED)

Wiem co podpisuje plakat

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej