Tygodnik DB2010

Szkoła do modernizacji

 

Gmina Mieroszów podpisała umowę o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie poprzez działania termomodernizacyjne. Celem szczegółowym jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej budynku. Projekt będzie obejmował kompleksową termomodernizację obiektu, w tym modernizację systemów grzewczych, instalację systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną oraz wymianę oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku. Prace budowlane obejmować będą: docieplenie ścian zewnętrznych budynków, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, instalację oświetlenia energooszczędnego i wymianę innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku na energooszczędne, instalację pompy ciepła typ powietrze/woda (instalacja OZE). Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2017-2018. Całkowita wartość projektu wynosi 2 316 804,26 zł, a wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 969 283,61 zł.

(RED)

 szkola podstawowa mieroszow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek mieroszowskiej podstawówki przejdzie kompleksową termomodernizację.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej