Tygodnik DB2010

Akcja wystawka

herb czarnego boru

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Czarny Bór wraz z firmą Alba Dolny Śląsk sp. z o. o.  w Wałbrzychu, organizują w dniach na terenie gminy Czarny Bór zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, tj. zużytych mebli, dywanów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Harmonogram odbioru:  20.03.2017 r. – Jaczków, przy sklepie, Jaczków 26; 20.03.2017 r. – Witków, przy budynku szkoły (Witków 89); 20.03.2017 r. – Witków, przy budynku GOK (Witków 13). Odpady należy umieszczać w kontenerach w wyznaczonych wyżej miejscach.

Uwaga! Opony ciężarowe oraz części samochodowe, styropian, papa, eternit oraz inne odpady budowlane, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będą odbierane. Odpady wystawione po wyżej wymienionych terminach także nie będą odebrane.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej