Tygodnik DB2010

Remont w MCK

7 marca 2017 r. odbyło się przekazanie budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury, który od tego dnia stał się placem budowy.

To niezwykle ważne wydarzenie stało się faktem dzięki projektowi „Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób”, na który Gminie Mieroszów udało się pozyskać fundusze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Mieroszowa i da możliwość rozwoju młodzieży, która będzie mogła rozwijać swoje talenty muzyczne i wokalne. Wykonawcą wszystkich prac jest Firma RESTEL – Paweł Rudziński.

(RED)

 mck do remontu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władze Gminy Mieroszów przekazały budynek MCK firmie, która przeprowadzi remont.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej