Tygodnik DB2010

Skonsultują nowe nazwy

 

Zanim radni z Boguszowa-Gorc podejmą uchwałę w sprawie nazw ulic wytypowanych do zmiany w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną, w mieście zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

herb boguszowa gorc

 

 

 

 

 

Formularz ankiety konsultacyjnej można pobrać i złożyć w terminie od 3 do 17 marca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. przy ul. Świerczewskiego 46 oraz u zarządców przy ul: Grunwaldzkiej 5 i Reymonta 17, w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 7 oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej – CK w Boguszowie wraz z filiami przy ul: Przodowników Pracy 6, Reymonta 4, Żeromskiego 35, Kosynierów 81 oraz Traugutta 12g w CKK Witold. Ankieta dostępna będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy (www.boguszow-gorce.pl). Ponadto 14 marca (wtorek) o godz. 17.00 w MBP-CK przy pl. Odrodzenia 4 odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Boguszowa-Gorc.

Ustawa dekomunizacyjna nakazuje samorządom dokonać zmian nazewnictwa do 2 września 2017 r. Weryfikacja nazw ulic, dróg czy placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub w inny sposób taki ustrój propagujących nie jest prostym zadaniem, dlatego Instytut Pamięci Narodowej udziela gminom pomocy w tym zakresie. Z otrzymanych z IPN opinii wynika, że w Boguszowie-Gorcach na podstawie ustawy dekomunizacyjnej powinny być zmienione nazwy ulic: Mariana Buczka, Małgorzaty Fornalskiej, Marcelego Nowotki, Gen. Karola Świerczewskiego, Hanki Sawickiej, Wesołowskiego-Masalskiego oraz 22 Lipca. W przypadku niewykonania przez samorząd tego obowiązku nowe nazwy nada ulicom wojewoda.

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy dekomunizacyjnej nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, co oznacza, że dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowają swoją ważność do czasu, na jaki zostały wydane. Nie będzie też żadnych opłat za zmiany w księgach wieczystych i różnego rodzaju rejestrach bądź ewidencjach.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej