Tygodnik DB2010

I LO w Europie

 

Krzysztof Pater, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, odwiedzi uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu by przygotować ich do wydarzenia „Twoja Europa, Twoje Zdanie”.

Krzysztof Pater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod tą nazwą kryje się zgromadzenie młodzieży europejskiej, skupiające 33 szkoły z państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących w celu dyskutowania o przyszłości Europy. Zbierze się ono w siedzibie EKES-u w Brukseli w dniach 30–31 marca 2017 r. Krzysztof Pater będzie pracować z uczniami i jednym z nauczycieli przed spotkaniem marcowym, aby przygotować z wyprzedzeniem odpowiedzi na niektóre najważniejsze pytania odnoszące się do obecnej sytuacji w Europie, zwłaszcza do: korzyści, osiągnięć i porażek Unii Europejskiej; wyzwań i szans stojących przed Unią Europejską; przyszłości Europy z punktu widzenia młodych Europejczyków i ich pomysłów na jej polepszenie. 3 marca Krzysztof Pater (na zdjęciu) udzieli uczniom informacji na temat sposobu prowadzenia debaty w Brukseli, działań EKES-u i tego, w jaki sposób Komitet reprezentuje głos społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie.

I Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu jest jedną z 33 szkół, które zostały wyłonione spośród ponad 680 zgłoszeń z 28 państw członkowskich UE i 5 krajów kandydujących.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej