Tygodnik DB2010

Bezpłatny kurs

Gluszyca_herb

 

 

 

 

 

Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego odbędzie się we wtorek 28 lutego o godz. 16:00 w Gimnazjum Publicznym w Głuszycy (1 piętro). Organizatorzy proszą o przybycie w celu uzupełnienia dokumentacji. Do projektu może zgłosić się osoba, która posiada co najwyżej wykształcenie średnie i/lub ukończyła 50 lat; mieszka, uczy się lub pracuje w powiecie wałbrzyskim ziemskim. Organizatorzy oferują: udział w konkursie języka angielskiego prowadzony przez doświadczonych lektorów, materiały szkoleniowe, sale wyposażone w pomoce dydaktyczne, otwartą i przyjazną atmosferę oraz popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć.

(SJ)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej