Tygodnik DB2010

Płać podatek w Jedlinie Zdroju!

 

– Zamelduj się i zostaw podatek w Gminie Jedlina-Zdrój – apeluje burmistrz Leszek Orpel. – Jeśli kupiłeś lub wybudowałeś dom w naszej gminie albo mieszkasz w niej bez meldunku – zamelduj się lub zgłoś ten fakt do urzędu skarbowego. Dzięki temu część twoich podatków wpłynie do budżetu gminy.

 

Z każdego 1000 zł zapłaconego przez podatnika podatku dochodowego, 380 zł trafia do gminy. Im więcej ma mieszkańców, tym więcej podatków wpływa do budżetu. Więcej pieniędzy w budżecie oznacza więcej zrealizowanych inwestycji.

– Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT za 2016 rok wpisać miejsce zamieszkania – gminę Jedlina-Zdrój lub zameldować się na terenie naszej gminy. Aby zameldować się w Jedlinie-Zdroju wystarczy przyjść do urzędu miasta i złożyć odpowiedni wniosek w biurze obsługi klienta – wyjaśnia Leszek Orpel.

Jak płacić podatki w Jedlinie-Zdroju ? To proste! Rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce, w którym mieszkasz miasto Jedlina-Zdrój. Zeznanie podatkowe złóż osobiście lub prześlij pocztą do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. Formularz dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym lub na stronie Ministerstwa Finansów. Nie musisz zawiadamiać o zmianach poprzedniego urzędu skarbowego – urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Twoje dane. Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji Twoich danych np. zmiana rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku, na składanym w urzędzie skarbowym formularz ZAP 3 w pozycji B2 wpisz jedliński adres jako miejsce zamieszkania. Jeśli z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza Cię Twój płatnik (pracodawca), zawiadom go, że miejscem Twojego zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 r. jest miasto Jedlina-Zdrój. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, gdy mają różne adresy zamieszkania, aby podatki z PIT wpłynęły do Jedliny-Zdrój, przynajmniej jeden z małżonków musi mieć jedliński adres i rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym w  Wałbrzychu.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36), składając wniosek do druku CEIDG – 1. Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy.

– Dołączcie do mieszkańców, którzy mają wpływ na budżet naszej gminy! – apeluje burmistrz Jedliny – Zdroju.

(RED)

nowe-zaplecze-socjalne-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Z podatków m.in. inwestujemy w infrastrukturę – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.

 

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej