Tygodnik DB2010

Dotacje dla Głuszycy

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobku z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Maluch+ 2017 oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kontynuację nauki pływania.

 

– Dzięki przyznanej dotacji w wysokości 462 952,88 zł w Głuszycy powstanie 40 nowych miejsc opieki w żłobku dla dzieci w wieku do lat 3. W 2017 r. przeprowadzane będą prace związane z realizacją projektu, by już od 1 stycznia 2018 r. uruchomić nowe miejsca w żłobku – informuje burmistrz Roman Głód.

Projekt Gminy Głuszyca został bardzo wysoko oceniony, znalazł się na trzecim miejscu pośród złożonych przez gminy z całej Polski 103 ofert, które zakwalifikowano do dofinansowania w ramach rządowego programu Maluch+ 2017.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów 151 mln zł. Dzięki temu powstanie ok. 12 tys. nowych miejsc opieki, a prawie 43 tys. otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

Po raz kolejny Gmina Głuszyca znalazła się także na liście podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na prowadzenie i organizację zajęć sportowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

– Na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2017 r. wyjazdy dzieci na basen zostaną dofinansowane kwotą w wysokości 10 000 zł. Pozostałe 50 % kosztów organizacji i prowadzenia zajęć sfinansuje Gmina Głuszyca- informuje burmistrz Roman Głód.

Program „Umiem pływać” skierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 2 i ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy będą od początku marca do końca maja uczestniczyć w 20-godzinnym cyklu bezpłatnych zajęć  na basenie z instruktorem nauki pływania. Będzie to kontynuacja programu, w którym Gmina Głuszyca uczestniczyła również w 2016 r.

(SJ)

 lekcje plywania

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci z Gminy Głuszyca nadal będą korzystały z bezpłatnych lekcji pływania.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej