Tygodnik DB2010

Można dokarmiać

karminik swiebodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Parku Miejskim w Świebodzicach stanął imponujący karmnik dla ptaków, niedaleko głównego wejścia. Zamontowali go strażnicy przyrody, czyli członkowie Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody pod kierownictwem Piotra Zwierzyńskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego SSOP w Polsce i Komendanta Powiatowego na Powiat Świdnicki. – Paśnik został w całości wykonany z materiałów przeznaczonych na odpad – podkreśla Piotr Zwierzyński. – Można tu przynosić ziarno dla ptactwa i obowiązkowo – słoninkę! SSOP od wielu miesięcy prowadzi w mieście działania związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody. Strażnicy zamontowali m. in. budki lęgowe w parku, Książańskim Parku Krajobrazowym i nad stawem Warszawianka.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej