Tygodnik DB2010

Tablice interaktywne

Dzięki radzie rodziców, Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy została wyposażona w cenną i niezwykle atrakcyjną pomoc dydaktyczną w postaci dwóch tablic interaktywnych o wartości ponad 11 tys. zł. Jedna z tablic została na stałe zainstalowana w sali matematycznej nr 24, zaś druga w sali nr 2 dla oddziałów edukacji wczesnoszkolnej.

 

Tablice uatrakcyjnią lekcje, dostarczą uczniom wielu wrażeń, zainspirują i pobudzą do twórczego myślenia. Pozwolą aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym, wyzwolą kreatywność. Tablice multimedialne przyśpieszają i usprawniają przygotowanie się do lekcji, dając możliwość lepszego wykorzystania programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych i internetu w czasie zajęć. Dzięki nim na bieżąco można omawiać wyniki rozwiązywanych zadań przez uczniów, można robić wykresy i zestawienia oraz mieć stały dostęp do informacji. Dodatkowo duża grupa uczniów – także słabszych – chętnie zgłasza się do wykonywania ćwiczeń na tablicy.

– Dyrektor, rada pedagogiczna, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy składają podziękowania radzie rodziców oraz wszystkim rodzicom angażującym się w życie szkoły za owocną pracę dla uczniów i szkoły oraz za systematyczne zasilanie funduszu rady. Dziękujemy za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły – podkreślają.

(RED)

 tablica interaktywna

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy została wyposażona dwie tablice interaktywne.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej