Tygodnik DB2010

Program pomocy żywnościowej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016.

herb stare bogaczowice

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej jest krajowym programem operacyjnym, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem tego funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej. Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

(IL)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej