Tygodnik DB2010

Więcej kultury

Gmina Mieroszów pozyskała blisko 900 tysięcy złotych na zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury.

mieroszow kamienice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władze Gminy Mieroszów podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez przebudowę biblioteki oraz pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW.

– Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności gminy Mieroszów poprzez wzrost dostępności do jej zasobów kulturowych. Celami szczegółowymi projektu są: rozwój oferty Mieroszowskiego Centrum Kultury, przystosowanie obiektu MCK do pełnienia nowych funkcji, a tym samym wzrost liczby osób korzystających z obiektu oraz likwidacja barier architektonicznych w budynku, a tym samym wzrost liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres projektowanych robót obejmować będzie m in.: wzmocnienie stropu pomiędzy parterem a piętrem, wykonanie szybu windy oraz wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej, stolarki wewnętrznej drzwiowej, wymianę grzejników, wymianę instalacji elektrycznej, oświetleniowej, oświetlenie ewakuacyjne na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach biblioteki. W ramach przystosowania pomieszczeń na potrzeby studia nagrań i sali prób planuje się m.in. wykonanie prac demontażowych, wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie prac wykończeniowych, zakup instalacji elektroakustycznej na potrzeby studia nagrań. Całkowita wartość projektu wynosi 1 059 376,32 zł, wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 877 994,44 zł – wylicza burmistrz Marcin Raczyński.

(RED)

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej