Tygodnik DB2010

Wyremontują mieszkania

 

Lokale socjalne w Jedlinie – Zdroju zostaną gruntownie wyremontowane.

 czysta Jedlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne pozyskane przez Gminę Jedlina – Zdrój środki finansowe pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego, który realizuje rządowy program wsparcia samorządów w zwiększaniu ilości lokali i pomieszczeń mających służyć zaspakajaniu potrzeb osób najuboższych.  Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wys. 145 tys. zł na remont sześciu lokali mieszkalnych. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim szacowana wartość inwestycji wyniesie 322 tys. zł. Otrzymane wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat to 45% wartości inwestycji. Nowo wyremontowane mieszkania socjalne powstaną przy ulicach: Kłodzkiej, Kamiennej, Pokrzywianki, Poznańskiej, Zakopiańskiej oraz na placu Zwycięstwa. Prace remontowe rozpoczną się w marcu, a ich zakończenie planowane jest w październiku br.

(KSZ)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej