Tygodnik DB2010

Plakaty i ulotki w OSK

OSK na plakatach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, zaprezentowano wystawę związaną z działalnością ośrodka. Przedstawiono m.in. plakaty, ulotki i widokówki przygotowane w celu rozpowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach zorganizowanych przez OSK, np. cyklach imprez w ramach Dni Podzamcza oraz realizacji projektów grantowych „Dla natury”, „Czysta natura” i „Moja natura”. Na wystawie umieszczono również plakaty i pocztówki promujące wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej „Czyste Sudety” i „Czyste góry-czyste wakacje” Fundacji RECAL.

(BAS)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej