Zawodowy Dolny Śląsk

Polecamy20 stycznia, 2017

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie Zdroju, dla którego Powiat wałbrzyski jest organem prowadzącym, znalazł się w grupie szkół objętych projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. Zawodowy Dolny Śląsk.

 

Projekt zakłada realizację 5 modułów skierowanych do młodzieży szkół zawodowych. Są to : zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla uczniów i nauczycieli, współpraca szkolnych kół branżowych z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, staże zawodowe dla uczniów oraz doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt. Wszystkie zadania sfinansowane będą ze środków zewnętrznych – łącznie z wyjazdami kadry i młodzieży na zajęcia laboratoryjne na Politechnikę Wrocławska. Staże będą płatne dla młodzieży i dla pracodawców, którzy zdecydują się przyjąć uczniów szczawieńskiej szkoły, bowiem pracodawcy otrzymają zwrot kosztów szkolenia w ramach stażu.

Projekt realizowany będzie przez dwa lata tzn. od 2017 do 2018 roku, a całkowity koszt dofinansowania dla Powiatu Wałbrzyskiego wynosi 131 700 zł. Projekt jest projektem systemowym, przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i DODN we Wrocławiu.

(AB)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Zespol Szkol Szczawno Zdroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie Zdroju będzie współpracował z Politechniką Wrocławską.

Tagi: , , , , ,