Tygodnik DB2010

CSR w Starych Bogaczowicach

 

Firmy, które praktykują społeczną odpowiedzialność biznesu odgrywają ważną rolę w codzienności małych gmin. Najbliższym przykładem na to jest Gmina Stare Bogaczowice, która może poszczycić się wieloma nowymi inwestycjami, nietuzinkowymi wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi oraz klubami sportowymi osiągającymi coraz większe sukcesy.

 kotlinanatury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To wszystko nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania, owocnej współpracy mieszkańców, a także wsparcia od przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Jednym z nich jest Aktiw Spółka z o.o.

Aktiw to producent i dystrybutor świeżych jaj oraz właściciel własnej marki „Kotlina Natury”. Spółka nie tylko dba o własny rozwój, ale także stawia na CSR – społeczną odpowiedzialność biznesu, w ramach której wspiera instytucje dobroczynne i oświatowe oraz czynnie włącza się w wydarzenia kulturalne w Gminie Stare Bogaczowice. Aktiw sponsoruje, a także współorganizuje corocznie szereg imprez rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych dla lokalnej społeczności, które aktywizują i integrują mieszkańców. Spółka angażuje się również w pomoc lokalnym klubom sportowym, m.in. Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice.

Aktiw Spółka z o.o. nie jest dla Gminy Stare Bogaczowice zwykłym przedsiębiorstwem. Aktiw to honorowy mieszkaniec, który jest niezwykle wrażliwy na potrzeby innych. Mieszkaniec, który świetnie dogaduje się ze swoimi sąsiadami, integrując ich i motywując do działania. Aktiw tworzy z mieszkańcami oraz władzami gminy drużynę, dzięki, której Stare Bogaczowice mogą się sprawnie rozwijać.

Społeczną odpowiedzialnością biznesu kierują się również inne firmy działające na terenie Gminy Stare Bogaczowice, które zostaną przedstawione w kolejnych numerach.

(IL)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej