Tygodnik DB2010

Jubileusze małżeńskie

W Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie -Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 9 parom, które przeżyły w związku małżeńskim 50 i więcej lat. Wyróżnienie z tej okazji jest przyznawane decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dostojnych jubilatów, którym na uroczystości towarzyszyły rodziny, przyjaciele i znajomi przywitali burmistrz Szczawna -Zdroju Marek Fedoruk, wójt Starych Bogaczowic Mirosław Lech, przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Ramona Bukowska-Mucha oraz kierownik miejscowego USC Grażyna Farmas. Tradycją tej pięknej uroczystości jest zaproszenie jubilatów na kawę i ciasto do kawiarni „Teatralna” oraz koncert zespołu „Futyma Quintet”.

Po przywitaniu pary małżeńskie, które w tym roku obchodziły jubileusze pożycia małżeńskiego przeszły uroczyście do sali widowiskowej, gdzie odbyła się główna uroczystość i gdzie burmistrz Marek Fedoruk wraz wójtem Mirosławem Lechem oraz przewodniczącą rady Ramoną Bukowską-Mucha wręczyli jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i kwiaty. Jako pierwsi uhonorowani zostali państwo Helena i Stanisław Kisielowie ze Szczawna- Zdroju, którzy przeżyli razem 70 lat, co w tradycji nazywane jest jubileuszem kamiennym i co było pierwszym takim wydarzeniem w historii Szczawna -Zdroju od czasu organizacji jubileuszy przez USC. Kolejne pary uhonorowane medalami obchodziły w tym roku złote gody, czyli 50-lecie wspólnego pożycia i byli to: Maria i Michał Duszkowie, Maria i Edward Kocowie, Emilia i Gilbert Krella, Władysława i Kazimierz Niemczykowie, Łucja i Jerzy Rinkowie – mieszkańcy Szczawna-Zdroju oraz Stefania i Józef Strameccy z Jabłowa i I Irena i Czesław Tobiaszowie ze Starych Bogaczowic oraz Krystyna i Jan Witkowiczowie ze Strugi. Wraz z medalami i życzeniami długich lat zdrowia i wszelkiej pomyślności jubilaci otrzymali pamiątkowe upominki od władz miasta i gminy, które będą przypominać im ten uroczysty dzień.

(RED)

 jubileusze-w-szczawnie

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy jubileuszowej ceremonii w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej