Tygodnik DB2010

Będzie dotacja?

 

Bardzo wysoką punktację uzyskał świebodzicki projekt dotyczące rewitalizacji terenów zielonych i poprawy jakości środowiska miejskiego.

 swiebodzice herb

 

 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o uzyskaniu przez Gminę Świebodzice 64 pkt. w ramach oceny wniosku – warto tu zaznaczyć, że w roku bieżącym, w edycji wiosennej, gmina z identyczną punktacją znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej i uzyskała dofinansowanie. Po zakończeniu naboru wniosków zostanie przygotowana lista rankingowa projektów, a te które znajdą się najwyżej – otrzymają najszybciej dotacje.

Projekt Gminy Świebodzice jest innowatorskim i obejmującym rozległy teren działaniem nastawionym na zrewitalizowanie 12 terenów zielonych położonych w obszarze miasta, ożywienie ich i zagospodarowanie w taki sposób, by pełniły także funkcje rekreacyjne. Projekt nosi nazwę „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice przez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy jakości życia mieszkańców” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Zadanie obejmuje teren ponad 19 hektarów, koszt przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł. Tereny objęte projektem to między innymi historyczny park przy ulicy Łącznej, park Miejski, park nad stawem Warszawianka, os. Piastowskie 2 (tereny przy ulicy Dąbrówki), aleja pomnikowa/spacerowa w Pełcznicy, boisko sportowe w Cierniach, alejka spacerowa od ulicy Wiejskiej wzdłuż rzeki Pełcznicy.

(AB)

Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej