Tygodnik DB2010

Nowy most i chodnik

most-i-droga-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruszyła odbudowa zniszczonego mostu w Jabłowie wraz z odbudową drogi gminnej. W ramach planowanych robót budowlanych wykonane zostanie uzupełnienie ubytków w konstrukcji kamiennej przyczółków. Planowane są także prace naprawcze polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym odkrytych bocznych powierzchni betonowych i spodu istniejącej płyty oraz wykonanie nowej żelbetowej płyty wyrównawczej, kotwionej do istniejącej płyty pomostowej. Zamontowana zostanie też balustrada stalowa. Na drodze przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni na podbudowie z kruszywa i warstwy nawierzchni bitumicznej o długości około 220 mb.

A mieszkańcy wsi Stare Bogaczowice mogą już bezpiecznie pokonywać jeden z najbardziej niewygodnych odcinków drogi powiatowej w pobliżu sali sołeckiej. Budowa chodnika została zakończona sukcesem.

(IL)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej