Tygodnik DB2010

Szukają wody

adam-gorecki-odwierty-stadion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Czarnego Boru Adam Górecki podpisał umowę z przedstawicielem firmy Wiertnik Sudety ze Szczytnej na odwiercenie 1 otworu hydrogeologicznego na terenie przyległym do Stadionu Sportowego w Czarnym Borze. Usługę zlecono na potrzeby ujęcia wód podziemnych do celów pitnych i socjalno-bytowych. Zakres prac obejmuje wykonanie 1 otworu wiertniczego do głębokości 80 m, wykonanie pomiarów, obserwacji i poboru prób, próbne pompowanie, badania laboratoryjne, prace geodezyjne i udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych. Przewidywany termin realizacji zadania 29.11. – 20.12.2016 r.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej