Tygodnik DB2010

Poradnia bliżej mieszkańców

Regina Marciniak Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poradni.

regina-marciniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań Al. Wyzwolenia 24, Wałbrzych dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działa na rynku lokalnym od 4 lat. Od września 2015 roku funkcję Dyrektora objęła Pani Regina Marciniak, która w szybkim tempie rozkręciła nowe zadania poradni. Od 01.09.016 roku uruchomiła zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od 0 do 7 roku życia, na które składają się min.: psychoterapia, logoterapia, rehabilitacja, zajęcia grupowe. Forma pomocy jest bezpłatna skierowana do wszystkich dzieci bez względu na miejsce zamieszkania.

pppp-cwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od maja 2016 roku Pani Dyrektor PPPP prowadziła rozmowy w sprawie pracy specjalistów poradni w terenie za pośrednictwem utworzenia Mobilnych Punktów Diagnostyczno – Konsyltacyjnych w powiecie wałbrzyskim, w których specjaliści poradni raz w tygodniu prowadziliby badania psychologiczno – pedagogiczne, logopedyczne i terapie. Od 01 września 2016 roku utworzono 5 punktów mobilnych dzięki którym rodzice/opiekunowie mają komfort wykonania badań i realizacji terapii w miejscu zamieszkania. Punkty mobilne znajdują się w:

Punkt nr 1  Przedszkole Miejskie w Szczawnie – Zdroju,

Punkt nr 2  Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu,

Punkt nr 3  Przedszkole Miejskie w Mieroszowie,

Punkt nr 4  Niepubliczne Przedszkole „Koniczynka II” w  Boguszowie – Gorce,

Punkt nr 5  Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest poradnią specjalistyczną, która wydaje orzeczenia dla uczniów:

– z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)

– niesłyszącym i słabosłyszącym

– niewidzącym i słabowidzącym

– z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

– z niepełnosprawnością sprzężoną.

pppp-kadra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Poradnia oferuje bezpłatną pomoc dla dzieci zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim od urodzenia do zakończenia edukacji. Wspiera placówki oświatowe i ich działalność wychowawczo – edukacyjną, również udziela pomocy rodzicom/opiekunom poprzez treningi, warsztaty, terapię rodzinną. Powiatowa Poradnia cały czas sukcesywnie się rozwija. Na chwilę obecną grono Poradni powiększyło się o 3 psychologów, pedagoga, logopedę, rehabilitanta i pracownika administracji. Więcej informacji o działalności poradni można przeczytać na stronie pppp.walbrzych.pl

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej