Tygodnik DB2010

Dzień Pracownika Socjalnego

 

Na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku, Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada.

 

Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, którzy swoja życiową drogę dedykowali służbie drugiemu człowiekowi. Z okazji tego święta przedstawiciele Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego odwiedzili podległe jednostki tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle czy Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju, aby podziękować wszystkim pracownikom za szlachetną misję, jaką prowadzą na rzecz poprawy jakości życia wielu ludzi, dając im poczucie bezpieczeństwa i wiarę w lepszą przyszłość. To wyjątkowo ciężka, często niedoceniana praca, jednak bardzo ważna i potrzebna. Za tę pracę wszystkim Państwu dziękujemy, życząc wytrwałości.

(MB)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 dzien-pracownika-socjalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Władze powiatu podziękowały pracownikom socjalnym za ich codzienną pracę.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej