Tygodnik DB2010

Sfinansują najlepsze pomysły

herb_powiat_walbrzyski

 

 

 

 

 

Przypominamy mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego, że od 2 listopada 2016 r. do 23 stycznia 2017 roku trwa przyjmowanie wniosków do przyszłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przeznaczył kwotę 150 000 zł na realizację zadań w gminach wchodzących w skład Powiatu. Projekty może zgłosić każdy mieszkaniec Powiatu Wałbrzyskiego, który ma ukończone 16 lat, grupa mieszkańców lub organizacja pozarządowa. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w drugiej edycji budżetu partycypacyjnego informujemy, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w pokoju 204 funkcjonuje punkt informacyjny, w którym każdy mieszkaniec uzyska niezbędne informacje dotyczące kwestii związanych z aplikowaniem o środki z budżetu partycypacyjnego. Ponadto wszelkie informacje znajdują się na stronie www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO – Budżet Partycypacyjny 2017. Zapraszamy do składania wniosków!

(DCH)

 

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej