Tygodnik DB2010

Integracyjne recytowanie

 

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbył się XIV Międzyszkolny Integracyjny Konkurs Recytatorski, zorganizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin ZSZS, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin ZSZS w Wałbrzychu. Konkurs odbył się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

integracyjne-recytowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współorganizatorem imprezy była Stara Kopalnia, a patronat nad nią objął prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie oraz przebieg konkursu były nauczycielki Olga Tatuśko i Ilona Zalejska, a imprezę prowadziła Ewa Ławniczak. W konkursie, którego inicjatorem była dyrektor Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Jolanta Ceran, uczestniczyły szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałbrzychu, Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu, Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie, Publiczne Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu, Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 w Wałbrzychu, Gimnazjum w Krzeszowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kamiennej Górze, Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Do konkursu zgłosiło się 43 recytatorów, a w imprezie ogólnie brało udział 91 osób. Jury w składzie: Irena Świętochowska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, Elżbieta Rosicka – wałbrzyska poetka, Jadwiga Kaczmarczyk – bibliotekarz, przyznało następujące nagrody: szkoła podstawowa klasy I-III: I miejsce – Krystyna Zych (PSP nr 2), II miejsce – Karol Juszczyk (PSP nr 2), III miejsce – Wojciech Sokołowski (PSP nr 2), wyróżnienie – Sebastian Pietryka (ZSS w Kamiennej Górze); szkoła podstawowa klasy IV-VI: I miejsce – Agata Łodzińska (ZSP nr 3), II miejsce – Tobiasz Dobrzyński (PSPS nr 10), III miejsce – Michał Pelc (SP w ZS w Starych Bogaczowicach), wyróżnienie – Eryk Lewandowski (PSPS nr 10); gimnazja: I miejsce – Izabella Zaborowska (PG w Szczawnie-Zdroju), II miejsce – Zofia Węclewska (PG nr 1), III miejsce – Zuzanna Sikora (Gimnazjum w Krzeszowie); szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce – Paulina Makarczuk (ZSZS); Karol Wieczorek i Rafał Jandura (SSPdP); II miejsce – Weronika Nyga (ZS nr 7); Roksana Porowska (SSPdP w Kamiennej Górze), III miejsce – Krzysztof Dumański (SSPdP w Kamiennej Górze). Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, upominki, słodycze oraz dyplomy.

– Przerwę konkursową urozmaiciły poczęstunek oraz występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych – Zespół „Esy Floresy” (opiekun Izabela Janiszewska), Zespół Wokalno-Taneczny „Iskierki”(opiekun Ilona Zalejska). Konkurs upowszechnił żywe słowo, dostarczył dzieciom i młodzieży doznań artystycznych oraz umocnił wiarę we własne możliwości, a przede wszystkim zintegrował młodzież pełnosprawną z niepełnosprawną. Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony szkół wałbrzyskich oraz szkół z innych miejscowości. Grono uczestników powiększa się z każdym rokiem. Organizatorzy planują realizację tego przedsięwzięcia również w roku szkolnym 2017/2018 – mówi Olga Tatuśko, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

(OT)

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej