Tygodnik DB2010

Nagrodzili pielęgniarkę

 

Lidia Krzyżanowska ze Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu została wyróżniona w plebiscycie stomaPERSONA. Głównym celem plebiscytu było nagrodzenie osób, które aktywnie działają na rzecz osób z wyłonioną stomią, pomagają im w powrocie do zdrowia, a także uświadamiają społeczeństwo odnośnie życia ze stomią.

 

Celem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak, by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej i społecznej. Plebiscyt stomaPERSONA, będący inicjatywą Fundacji STOMAlife, zorganizowany został po raz drugi. Gala rozdania nagród odbyła się w szczególnym dniu – Krajowym Dniu Stomika, obchodzonym co roku 5 października. W warszawskim Pałacu Prymasowskim, podczas gali finałowej II edycji plebiscytu, w kategorii pielęgniarka stomijna wyróżniona została Lidia Krzyżanowska ze Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

– Wyłonienie stomii to dla wielu pacjentów moment stresujący, związany z licznymi obawami i niepewnością dlatego ważne, aby w takiej sytuacji personel medyczny z dbałością podchodził do pacjenta i właściwiej realizacji jego praw. Każdy ze zgłoszonych do plebiscytu stomaPERSONA lekarz, pielęgniarka czy punkt konsultacyjno-szkoleniowy, który tworzą jego pracownicy, pokazuje jak wielu przedstawicieli środowiska medycznego rozumie potrzeby pacjentów, skutecznie pomaga i wspiera stomików. Plebiscyt stomaPERSONA to piękne podziękowanie stomików za pracę pomagającym im w powrocie do zdrowia – mówi Krystyna Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta i patron plebiscytu.

Sposób funkcjonowania większości ludzi w następstwie wyłonienia stomii zmienia się diametralnie. Wyniki badania zrealizowanego przez Fundację STOMAlife. Odkryj stomię pokazały, że 46% pacjentów po operacji wyłonienia stomii wycofuje się z życia towarzyskiego oraz obawia się powrotu do aktywności sprzed operacji. Strach przed odrzuceniem społecznym, brakiem zrozumienia oraz wstydem powoduje zamknięcie się stomików w domach. Sposobem na ich normalne funkcjonowanie jest pokonanie lęku i związanego z nim mylnego przekonania, że życie po wyłonieniu stomii kojarzy się tylko ze starością czy samotnością. Z tego właśnie powodu, okazywanie wsparcia i zrozumienia stomikom stanowi jedno z najbardziej wartościowych narzędzi na ich powrót do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Organizatorzy kampanii mają nadzieję, że wyróżnienie osób wykazujących ponadprzeciętne zainteresowanie losem pacjentów wynagrodzi ich trud włożony w codzienną pracę oraz zmotywuje do dalszej aktywności społecznej. Już za rok, w III edycji Plebiscytu stomaPERSONA, pacjenci będą mogli nagrodzić swoimi głosami kolejne osoby przyczyniające się do poprawy jakości życia stomików.

(RED)

lidia-krzyzanowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidia Krzyżanowska ze Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu została wyróżniona w plebiscycie tomaPERSONA.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej